FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

खराङ, सालडाँडा हुँदै सातटारे जाने सडक निर्माण योजनाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

नदिजन्य पदार्थको संकलन तथा बिक्री शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।

खराङ सालडाँडा हुँदै सातटारे सडक निर्माण कार्यको बोलपत्र प्राविधिक प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना।

चैनपुर सिरान देखि सिद्बकाली जाने सडक निर्माण आयोजनाको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना