FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

२०७८/०५/१८ गते आह्वान गरिएको सडक निर्माणकार्यको(Construction of Chainpur Ratmate Barre Mawadin Road) बोलपत्र प्राविधिक कारणवश रद्ध गरिएको छ ।

नदिजन्य पदार्थको संकलन तथा विक्री शुल्क संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी १५ दिने (दोस्नो पटक सूचना) ।

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

२०७७ को शैक्षिक प्रगति विवरण।