FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तह निर्वाचन खर्च जरिवाना मिनाहको निवेदन पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको वा विलम्ब गरी बुझाएको वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य उम्मेद्वारहरु नामावली ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन खर्च नबुझाएको वा विलम्ब गरी बुझाएको नगर प्रमुख, उप्रमुखहरुको नामावली

invitation electronic bid for eligible bidders for procurement of following works.