FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अरुण, पिलुवा, हेवा, र सभा नदि तथा खोला किनारमा नदि जन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन तथा संकलन कार्यको संक्षिप्त वातवरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना !

प्राविधिक सहायक पदको परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना ।

समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ता पदको लागि दर्खास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना

नगरका अत्यावश्यक बाहेका सेवाहरु बन्द गरिएको बारे सूचना ।