FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बहाल बिटौरी शुल्क स‌ंकलन सम्बन्धी ठेक्का आव्हानको तेस्रो सूचना

बहाल बिटौरी शुल्क स‌ंकलन सम्बन्धी ठेक्का आव्हानको दोस्रो सूचना ।

बहाल बिटौरी शुल्क संकलन सम्बन्धि ठेक्का आह्वानको सूचना ।

COVID-19 को प्रतिकुल प्रभावको कारण विपन्न वर्गहरुलाई वितरित राहत लाभग्राहीको नामावली सूची ।